Klubben

Superblackbird Club of Sweden bildades 7 maj 2005 som en traditionell ideell förening,
men är från och med 11 maj 2013 en sammanslutning som helt baseras på hemsida och forum.
Klubben är alltså avvecklad i den meningen att vi inte längre har en styrelse,
årsmöten, matriklar och annat som bara stjäl tid från det primära intresset;
-Att åka hoj och träffas så mycket det är möjligt. I praktiken finns alltså ingen skillnad mot tidigare.

På forumet delar vi med oss av våra erfarenheter om Blackbirden,
diskuterar diverse ämnen samt gnabbas lite med varandra.
Där annonseras även de träffar som någon av oss anordnar
och andra sammankomster som medlemmarna anser intressanta.

Forumet är öppet för alla men har du ett intresse för
Honda CBR 1100XX Superblackbird ska du naturligtvis finnas med här.

Tidigare hade dock endast medlemmar i klubben full tillgång till forumets alla delar.
Som registrerad medlem på forumet men icke klubbmedlem så gavs bara
tillågng till ett begränsat antal kategorier, bl.a. 'allmän diskussion'.
För att täcka kostnaderna för, och därmed säkra, driften av hemsidan som förut
bekostades via medlemsavgifterna, beslutades på det sista årsmötet
att forumet även framledes ska ha samma utformning.

På det mötet beslutades därför om att införa ett donatorsystem
där donatorerna får samma tillgång till forumet som de tidigare klubbmedlemmarna.
För att samordna detta utsågs klubbens f.d. sekreterare,
Hasse Johansson, som från och med nu tagit över driften av hemsida och forum från klubben.

Skicka ett mail Hasse för att få reda på mer.

Superblackbird.se/Superblackbird Club of Sweden

c/o

Hasse Johansson
Sundsgatan 3
591 93 Motala


0141-230071 / 070-2307971

cron